Startsida
Startsida
Minnesfonden
Gåva via SMS
Aktiviteter
Vad gör Hjärnkraft?
Aktuellt
Hjärnskadekoordinatorn
Styrelsen
Bli medlem
Närstående
Nätverket Hjärnet
Länkar & Tips
Kontakt
Seminarium

Minnesfonden

Minnesfonden startade jag tillsammans med mina söner vid min makes, pojkarnas pappas, bortgång år 2005. Vi bad våra vänner runt om i världen att istället för blommor sända en penninggåva till aktiviteter för föreningens medlemmar inom Hjärnkraft Skåne Län. Vår önskan uppfylldes och Minnesfonden permanentades.

Din gåva, antingen du vill hedra en människa som gått bort, hylla en jubilar eller minnas något särskilt är din gåva välkommen.

Insättning på Nordea Pg 480 87 20 – 9. Märk talongen med ´Minnesfonden`.
Tack för din gåva!

Inger Simon


2016 betalade fonden en ny PC till Lunds lokalavdelning för att utbilda medlemmarna i digital media. Man bidrog även ekonomiskt till en bussutflykt till Fulltofta naturcentrum. Fonden betalade även maten till den julfest som Hjärnkraft arrangerade i december 2016.

Skriv ut Skriv Ut-ikon
Hjärnkraft Skåne län, Skansvägen 5, 226 49 LUND
kansli@hjarnkraftskane.se
Senast uppdaterad 2017-03-20

Klicka för större text
Klicka  för stor text
Klicka för liten text