Startsida
Startsida
Minnesfonden
Gåva via SMS
Aktiviteter
Vad gör Hjärnkraft?
Aktuellt
Hjärnskadekoordinatorn
Styrelsen
Bli medlem
Närstående
Nätverket Hjärnet
Länkar & Tips
Kontakt
Seminarium

Seminarium

Att få en hjärnskada innebär för den enskilde och dess anhöriga ofta stora förändringar i livet.

För att kunna informera, utbilda och medvetandegöra de problem och de livssituationer som kan uppstå håller Hjärnkraft Skåne en del seminarium. Ambitionen är att ha ett större seminarium/utbildningsdag årligen.

Temat kan variera från att handla om de medicinska tillstånd som kan uppstå vid en hjärnskada och hur de påverkar personen och de förhållningssätt som omgivningen bör ha, men också om vilka samhällsinsatser eller rättigheter som man kan ha som hjärnskadad.


Skriv ut Skriv Ut-ikon
Hjärnkraft Skåne län, Skansvägen 5, 226 49 LUND
kansli@hjarnkraftskane.se
Senast uppdaterad 2015-09-17

Klicka för större text
Klicka  för stor text
Klicka för liten text