Startsida
Startsida
Minnesfonden
Gåva via SMS
Aktiviteter
Vad gör Hjärnkraft?
Aktuellt
Hjärnskadekoordinatorn
Styrelsen
Bli medlem
Närstående
Nätverket Hjärnet
Länkar & Tips
Kontakt
Seminarium

Hjärnskadekoordinatorn

Hjärnskadekoordinatorn i Region Skåne


Hjärnskadekoordinatorn är till för dig som drabbats av förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (18-65 år), om din skada inträffat efter 16 års ålder.

Följade dianoser avses
Traumatiska skador t ex trafikolyckor, fallolyckor, misshandel.
Syrebristskador
Infektioner
Aneurysm
Förgifningsskador
Skador efter tumörer.

Hjärnskadekoordinatorn kan

- vara en oberoende resursperson till den skadade men även till anhörig genom akut- och rehabiliteringsförloppet

- vara till hjälp och stöd i samband med kontakt med läkare, andra vårdgivare och myndigheter

- ge information om rehabiliteringsmöjligheter, boende, fritid och övrig samhällsservice

- ge allmänna råd kring konsekvenser av hjärnskada

INSATSERNA ÄR EJ AVGIFTSBELAGDA!


KONTAKT:

Marianne Stemark
0722-18 59 80

Ingela Ljungren-Törnblad
Tfn: 0725-77 84 14

Välkommen att kontakta Hjärnskadekoordinatorn på hemsidan www.skane.se/hjarnkoord och använd formuläret för kontakt.

Eftersom Region Skånes förvaltningar omfattas av tysdnadsplikt och sekretess, kommer vi att svara dig per brev eller telefon.Bild
Skriv ut Skriv Ut-ikon
Hjärnkraft Skåne län, Skansvägen 5, 226 49 LUND
kansli@hjarnkraftskane.se
Senast uppdaterad 2017-12-19

Klicka för större text
Klicka  för stor text
Klicka för liten text