Startsida
Startsida
Minnesfonden
Gåva via SMS
Aktiviteter
Vad gör Hjärnkraft?
Aktuellt
Hjärnskadekoordinatorn
Styrelsen
Bli medlem
Närstående
Nätverket Hjärnet
Länkar & Tips
Kontakt
Seminarium

Vad gör Hjärnkraft?

Vad gör Hjärnkraft?
Vi ger råd och stöd till de skadade och anhöriga

I föreningen finns erfarenheter från vad som händer när olyckan drabbar någon. Personer med egna erfarenheter av att livet förändras, anhöriga som sett sina nära och kära drabbas av det ofattbara och naturligtvis stödjande medlemmar som ofta har någon i sin omgivning som fått sitt liv förändrat.

I föreningen kan Du alltid räkna med att få hjälp och stöd i den svåra situationen.

Vi påverkar, uppvaktar och bevakar politiker och tjänstemän

Många lagar reglerar Hälso- och sjukvården i landet. LSS - SoL är bara några av dem. Men trots det har Region Skåne stora möjligheter att påverka rehabilitering, habilitering, hjälpmedelshantering och livsvillkoren i stort för alla funktionshindrade. Genom att vara medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har Du som medborgare möjlighet att påverka villkoren. Ju fler vi är desto större chans att påverka!

Vi anordnar aktiviteter för medlemmarna

- Bland aktiviteterna kan nämnas RGRM (rytm och musik), bildterapi, matlagningskurser, utflykter och längre resor med övernattningar.

Allt som föreningen anordnar försöker vi anpassa till personer med funktionshinder. Att alla skall kunna följa med på allt är ett mål. Ett mål som oftast, men inte alltid, går att uppfylla. Samhället är långt ifrån helt anpassat till personer med särskilda behov. Hjärnkraft har kommit betydligt längre, men ännu inte ända fram.

Vi anordnar kurser och seminarier för allmänheten om hjärnskador och dess konsekvenser

De flesta människor i landet vet inte särskilt mycket om hjärnskador och dess konsekvenser. Personer som arbetar med föreningens målgrupp vet mer, men båda grupperna behöver naturligtvis veta mer.

Hjärnkraft har här en viktig uppgift att sprida kunskap i samhället.


Skriv ut Skriv Ut-ikon
Hjärnkraft Skåne län, Skansvägen 5, 226 49 LUND
kansli@hjarnkraftskane.se
Senast uppdaterad 2015-03-24

Klicka för större text
Klicka  för stor text
Klicka för liten text