Startsida
Startsida
Minnesfonden
Gåva via SMS
Aktiviteter
Vad gör Hjärnkraft?
Aktuellt
Hjärnskadekoordinatorn
Styrelsen
Bli medlem
Närstående
Nätverket Hjärnet
Länkar & Tips
Kontakt
Seminarium

Startsida

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Skåne Län!
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador.

Föreningen är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer/sympatiserar med dess verksamhet.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Skåne Län är en länsförening som tillhör Hjärnkrafts Riksförbund. Det finns i dagsläget 17 länsföreningar och i länen finns dessutom 9 lokalföreningar.

Förbundsstämman, som hålls vartannat år, är föreningens högst beslutande organ. Ombuden till Förbundsstämman utses av länsföreningarna. Förbundets löpande verksamhet beslutas av styrelsen som har 11 ledamöter. Det finns ett förbundskansli placerat i Stockholm, där det i dagsläget arbetar 4 personer.


Skriv ut Skriv Ut-ikon
Hjärnkraft Skåne län, Skansvägen 5, 226 49 LUND
kansli@hjarnkraftskane.se
Senast uppdaterad 2018-08-28

KreatiWebb © 2009

Klicka för större text
Klicka  för stor text
Klicka för liten text